Genel Bilgiler

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Daire başkanlığının yürüttüğü hizmetlerdeki sevk ve idare ile yatırım bütçesi, ihale işlemleri, harcama belgelerinin oluşturulması, iç ve dış yazışmaların organizasyonunda görev alır.

YAPIM İŞLERİ KONTROL ŞEFLİĞİ

Üniversitemizin yapım ihtiyaçlarını belirlemek, keşiflerini hazırlamak, ihale işlemlerini gerçekleştirmek, yapıların imalat bazında denetimlerini yapmak, hak edişleri hazırlamak, geçici ve kesin kabul işlemlerini gerçekleştirmek görevleri arasındadır.

BAKIM-ONARIM KONTROL ŞEFLİĞİ

Üniversitemizin tüm bakım ve onarım işlerini üstlenmiştir. Genel olarak inşaat, elektrik, sıhhi tesisat ve kalorifer vb. işlerin bakım ve onarımını yapmak ve işletmek. Bakım ve onarım esnasında gerekli tamir malzemelerini sağlamak, depo etmek, gerekli halde kullanmak görevleri arasındadır.

ALT YAPI- PROJE GRUBU

Üniversitemiz yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin zemin etütlerini yaptırmak, uygulama projelerini ve her türlü detayları hazırlatmak, üst makamlara oynatmak, başta belediye olmak üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla ilgili işler takip etmek görevleri arasındadır.

YER ARAŞTIRMA VE YAPI ELEMANLARI TEST GRUBU

Yeni başlayan projelerde zemin etütlerini yaptırtmak, tüm mevcut yapıların onarım ve devam eden inşaatların günün geçerli kanun, yönetmelik ve Şartnamelere uygun olarak en iyi şekilde yapı elemanları testlerinin yapılmasını sağlamak, inşaatları devam eden tüm yapı işlerinin seviyeleri, ödeme durumları ve ödenekleri ile ilgili kayıtları tutmak görevleri arasındadır.

ATÖLYELER GRUBU

Üniversitemizin tüm ağaç ve metal doğrama işlerine ve tamiratlarına, elektrik ve mekanik işlerine bakmaktadır. Bünyesinde ağaç işleri, elektrik ve mekanik atölyeleri olmak üzere 3 bölümde çalışmalarını sürdürmektedir.

EMLAK İSTİMLAK GRUBU

Üniversitemizin mevcut kendi malı veya tahsis edilen arazilerin tapu, kamulaştırma gibi işlemlerini yürütmek envanterini çıkartmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors